TOC-30 Detektor plynů s výstupem 4-20 mA

Analogový detektor plynů s výstupem 4-20 mA

Analogové detektory plynu řady TOC-30 poskytují přesné měření koncentrace zvoleného plynu.  Snadná integrace do stávajících nebo nově plánovaných  systémů činí z TOC-30 zařízení bezpečnostních techniků. Pomocí nejnovější mikroprocesorové technologie a softwaru je TOC-30 spolehlivým a dlouhodobým řešením spolehlivé detekce plynu. TOC-30 se dodává předem kalibrovaný a připravený k použití.

Detektory využívají moderní technologii senzorů s dlouhou životností.  Široký výběr senzorů na principu elektrochemického článku, pevného elektrolytu,  IR senzoru a PID senzoru  s vysokou životností včetně patentovaného  senzoru typu Pelistor  pro hořlavé plyny dokáží zabezpečit  průmyslové technologie s minimálními náklady na instalaci a provoz.

Detekovatelné plyny :
Hořlavé plyny                0-100% LEL
Kyslík (O2)                       0-25% obj.
Oxid uhelnatý (CO)      0-100 ppm až 0–2 000 ppm
Sirovodík (H2S)             0-50 ppm
Amoniak (NH3)          0–100 ppm až 0–5 000 ppm
Chlór (CL2)                        0-5 ppm
Oxid uhličitý (CO2)   0-5000 ppm  nebo 0-5% obj.
Vodík (H2)               0–1 000 ppm
Oxid siřičitý (SO2)          0-5 ppm
Chlorovodík (HCL)       0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)       0-10 ppm
Fluorovodík (HF)          0-10 ppm
Ethylen (C2H4)          0-200 ppm
Formaldehyd (CH20)    0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)       0-10 ppm
Fluor (F2)                        0-1 ppm
Bromid vodíku (HBR) 0-20 ppm
VOC                              0–200 ppm až 0–2 000 ppm
Oxid dusnatý (NO)        0-25 ppm
Oxid dusičitý (NO2)        0-5 ppm
Ozon (O3)                         0-5 ppm
Fosfin (PH3)                    0-5 ppm
Silane (SIH4)                 0-10 ppm

Sirouhlík (CS2)            0-100 ppm