Ochrana osamocených pracovníků

Zajišťujeme návrh a realizaci systému zajišťujícího včasnou pomoc pracovníkům v nesnázích. Dodáváme systémové řešení zajišťující spolehlivou a včasnou ochranu osamocených pracovníků pohybujících se na rizikových pracovištích (Loneworker).

Osobní výstražné alarmy

Pro jednoduché aplikace nabízíme řešení využívající moderní technologie osobních mobilních alarmů. Malé rozměry a nízká hmostnost zaručují vysokou mobilitu a spolehlivý provoz

Osobní výstražné alarmy zajišťují:

 • Obousměrnou hlasovou komunikaci využívající 4G sítě
 • Zasílání SMS s polohou při alarmu
 • Až 10 nouzových kontaktů
 • SOS Alarm
 • Alarm detekce pádu
 • Alarm nehybnosti
 • Identifikaci v budově pomocí Bluetooth modulů
 • Alarm nadměrné rychlosti (indikující jízdu vozidla)
 • Úsporný režim pro delší výdrž baterie (až 7 dní)
Mandown systém pro profesionály

Systém je určen pro pracovníky, kteří mohou svoji práci vykonávat osamoceni. Získání včasné informace o zhoršení jejich zdravotního stavu v případě nenadálé nevolnosti, nebo úrazu s rychlou identifikací jejich polohy je základním předpokladem pro bezpečnou práci těchto pracovníků. Jedná se o bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s nainstalovanou mobilní aplikací. Technologie slouží k určování polohy osob a věcí v reálném čase Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci. Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. Systém umožňuje následující způsoby informace o alarmním stavu:

 • SOS Alarm, Detekce pádu, Detekce nehybnosti, Detekce náklonu
 • Identifikace polohy pracovníka uvnitř i vně budov
 • Oboustranná hlasová komunikace
 • Zasílání SMS s informací o poloze
 • Archivaci událostí

Mobilní telefony komunikují přes internet pomocí připojení GSM/GPRS s centrálním komunikačním serverem. Zde se ukládají informace o provozu telefonu s časovým údajem (zapnutí / vypnutí, pozice telefonu, alarmy)

Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Umožnuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

Mobilní aplikace

Mobilní telefony lze nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro ochranu pracovníků a neumožňuje běžným uživatelům jiné operace. Aplikace je chráněna přístupovým heslem, bez kterého není možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry. Mobilní aplikace nonstop periodicky komunikuje s centrálním serverem a to standardně prostřednictvím signálu GPRS. Volitelně může komunikovat také přes záložní síť WiFi.

Dispečerská aplikace

Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci síti LAN nebo Internet. aplikace umožňuje on-line zobrazovat pozici hlídaných osob pomocí grafické vizualizace. Informace o všech alarmech jsou společně s daty o pohybu mobilních telefonů uloženy v paměti systému a v případě potřeby jsou k dispozici pro pozdější vyhodnocení.

Dispečerská aplikace splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

Lokalizace uvnitř budov

Místa uvnitř budov, kde není k dispozici GPS signál jsou osazena Bluetooth moduly, které identifikují přítomnost pracovníka v daném prostoru a tím umožní identifikaci místa, kde se nachází i bez přítomnosti signálu GPS. Do prostor s nebezpečím výbuchu se instalují moduly s příslušnou ochranou. Moduly y jsou napájeny z bateriového zdroje se životností baterie minimálně 4 roky.

Postup při implementaci systému
 1. Identifikujeme Vaše potřeby

  Začínáme identifikací specifických potřeb vašich osamělých pracovníků a typu funkcí, které požadujete v aplikaci pro osamělého pracovníka. Zvažujeme počet osamocených pracovníků , povahu práce, kterou vykonávají, a úroveň souvisejícího rizika.

 2. Vybereme optimální řešení

  Jakmile identifikujeme potřeby Vašeho provozu, zvolíme nejvhodnější způsob zabezpečení pracovníků. Od jednoduchých signalizátorů po komplexní systém s možností on-line sledování jejich polohy tak, aby dané řešení nejlépe vyhovovalo Vašim požadavkům.

 3. Nastavíme aplikace

  Podle odsouhlaseného technického konceptu nastavíme aplikaci tak, aby vyhovovala Vašim specifickým potřebám.

 4. Proškolíme zaměstnance

  Poskytneme vašim osamělým pracovníkům školení o tom, jak používat aplikaci a její funkce, ujistíme se, že chápou její důležitost a jak jim může pomoci udržet je v bezpečí.

 5. Provedeme komplexní test systému

  Formou zkušebního provozu, abychom se ujistili, že funguje správně a všechny funkce fungují podle očekávání.

 6. Pomůžeme Vám s integrací systému

  Do Vašich bezpečnostních předpisů a pomůžeme stanovit jasné postupy, jak reagovat v případě nouze.

 7. Poskytujeme servis systému

  Pravidelně sledujeme využití a výkon aplikace, abyste se ujistili, že je používána správně, a identifikujte oblasti pro zlepšení.