TOC-30

Analogový detektor plynů s výstupem 4-20 mA

Analogové detektory plynu řady TOC-30 poskytují přesné měření koncentrace zvoleného plynu.  Snadná integrace do stávajících nebo nově plánovaných  systémů činí z TOC-30 zařízení bezpečnostních techniků. Pomocí nejnovější mikroprocesorové technologie a softwaru je TOC-30 spolehlivým a dlouhodobým řešením spolehlivé detekce plynu. TOC-30 se dodává předem kalibrovaný a připravený k použití.

Detektory využívají moderní technologii senzorů s dlouhou životností.  Široký výběr senzorů na principu elektrochemického článku, pevného elektrolytu,  IR senzoru a PID senzoru  s vysokou životností včetně patentovaného  senzoru typu Pelistor  pro hořlavé plyny dokáží zabezpečit  průmyslové technologie s minimálními náklady na instalaci a provoz.

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Hořlavé plyny 0-100% LEL
Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Oxid uhelnatý (CO) 0-100 / 2000 ppm
Sirovodík  (H2S)      0-50 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 5000 ppm  
Chlór (CL2)   0-5 ppm
Oxid uhličitý  (CO2)  0-5000 ppm,  0-5% obj.
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-5  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Fluorovodík (HF) 0-10 ppm
Ethylen (C2H4) 0-200 ppm
Formaldehyd (CH20) 0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100  ppm
Fluor (F2) 0-1 ppm
Bromid vodíku (HBR) 0-20 ppm
Těkavé organické látky  (VOC) 0– 200 / 2000 ppm
Oxid dusnatý      0–25 ppm
Oxid dusičitý  0–5 ppm
Ozón  (O3) 0-1 / 5 ppm
Fosfin (PH3)       0–5 ppm
Silan (SIH4) 0-10 ppm
Sirouhlík (CS2)    0-100 ppm