Zdravotnictví

Mnoho moderních lékařů, zubních ordinací a kosmetických chirurgií nabízí na místě postupy mimo
nemocnice. Mnoho z těchto postupů používá oxid dusný (N2O) jako anestetický plyn nebo kapalný dusík
jako zmrazovací činidlo. Pokud nejsou pečlivě sledovány a kontrolovány, mohou způsobit problémy.

Nabízíme kalibrované a předem konfigurované modulární systémy, které lze rychle instalovat a uvést
do provozu. Systémy jsou upraveny tak, aby vyhovovaly dané aplikaci s možností jejich jednoduchého
rozšíření podle dalších požadavků Pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul
s vlastním odběrem vzorku ovzduší.

Stejný systém je k dispozici pro různé detektory v závislosti na aplikaci.

Detekované plyny: kyslík (O2), oxid dusný (N2O), oxid uhličitý (CO2)

Doporučené produkty: