Vodárenství

Čistírny odpadních vod v průmyslu úpravy vody vyžadují monitorování různých plynů, jako npř.  sirovodík, nebo metan a kyslík. Úpravny vody pak  používají k desinfekci chlór, oxid chloričitý, nebo ozón Tyto plyny tak musí být  průběžně monitorovány, aby byla zajištěna bezpečnost personálu a technologií.

Detekované plyny: Metan (CH4), Kyslík (O2), Sirovodík (H2S), Chlór (Cl2), Oxid chloričitý (ClO2), Ozón (O3)

Doporučené produkty: