Systém ochrany osamocených pracovníků (LWP)

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém vyvinutý společností Ronyo Technologies pro ochranu osob pracujících  na rizikových pracovištích pomocí mobilních telefonů s aplikací RLH-Mobile. Technologie využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí), volného pádu osoby a SOS  k přivolání pomoci.

Lokalizace osob je při alarmu zajištěna ve venkovních i vnitřních prostorách.  Systém identifikuje ppolohu pracovníka  aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

Dispečerská aplikace splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

 

Mobilní aplikace Merya RLH

Aplikace RLH-Mobile je určena pro  mobiní telefony s OS Android s potřebným vybavením senzorù. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a přehledná a tvoří ji pouze jedna obrazovka. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro tuto aplikaci a neumožňuje běžným uživatelùm jiné operace. Aplikace “RLH-mobile” je chráněna heslem, bez kterého není možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry.

Mobilní telefon lze nosit ve speciálním pouzdru  na pracovním oděvu.

Mobilní aplikace bude upravena dle požadavků zadavatele tak, aby vyhovovala předpokládanému způsobu použití definovaného zadavatelem.

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás