Systém ochrany osamělých pracovníků (LWP) Merya RTLS mobile

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém vyvinutý společností Ronyo Technologies pro monitorování osob pracujících  na rizikových pracovištích pomocí mobilních telefonů s aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k určování polohy osob v realném case (RTLS) formou 2D/3D vizualizace na mapovém podkladu v podobě zástupných ikon s jejich jmény. Systém využívá půdorysné výkresy objektů nebo off-line mapy známé jako služba www.mapy.cz.

Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci.

Monitoring osob je zajištěn v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo ni.  Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k určování polohy osob a vecí v realném case (RTLS). Se senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci.

Monitorování mùže být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo ní.

Systém zobrazuje polohu všech osob aktuální on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

 

Aplikace RLH-Mobile nonstop periodicky komunikuje s centrální jednotkou RLU a to standardně prostřednictvím kanálu GPRS a volitelně může komunikovat také přes záložní síť WiFi. Systém umí on-line indikovat poruchový stav, kdy mobilní telefon nebo aplikace není schopna pravidelně komunikovat s centrální jednotkou. To zaručuje vysokou spolehlivost systému. Dohled celého systému a stav všech monitorovaných osob je možno provádět prostřednictvím běžného WEB prohlížeče v rámci sítì LAN nebo Internet. Program Merya RTLS umožňuje on-line zobrazovat pozici hlídaných osob pomocí grafické 2D nebo 3D vizualizace. Do paměti centrální jednotky RLU se ukládají záznamy o výše uvedených alarmových situacích a také zda se osoby nacházely v jednotlivých oblastech oprávněně, či neoprávněně.

Architektura  systému  může být  založena na  Cloudovém řešení umožňujícím sdílení dat mezi jednotlivými dispečinky zadavatele.

Dispečerská aplikace splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

 

 

NFC Tagy

 

Pro upřesnění pozice pracovníka v náhledu dispečerské aplikace budou na sledované lokalitě rozmístěné RFID tagy v přesně zaměřených bodech.  Vzhledem k charakteru lokalit se předpokládá použití tagů certifikovaných do prostoru s nebezpečím výbuchu Zóna 2.

 

Mobilní aplikace Merya RLH

Aplikace RLH-Mobile je určena pro  mobiní telefony s OS Android s potřebným vybavením senzorù. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a přehledná a tvoří ji pouze jedna obrazovka. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro tuto aplikaci a neumožňuje běžným uživatelùm jiné operace. Aplikace “RLH-mobile” je chráněna heslem a bez nějnení možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry.

Aplikace umi detekovat ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, a pod.), volný pád a má k dispozici velkou ikonu “SOS” pro přivolání pomoci v nouzi. Aplikace indikuje tyto bezpečnostní avíza a alarmy akusticky, vibracemi a dále tyto stavy posílá do centrální jednotky. V případě, že osoba na avízo nereaguje, systém vyhlásí po nastavené době ostrý alarm. Výdrž akumulátoru závisí na typu telefonu, na nastavení periody komunikace s centrální jednotkou RLU a na četnosti probouzení displeje telefonu ze spánku (např. při alarmu). Mobilní telefon lze jej nosit ve speciálním pouzdru (není součásti dodávky) na pracovním oděvu.

Mobilní aplikace bude upravena dle požadavků zadavatele tak, aby vyhovovala předpokládanému způsobu použití definovaného zadavatelem.

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás