Ochrana osamocených pracovníků

Návrh a realizace systému zajišťujícího včasnou pomoc pracovníkům v nesnázích. Dodáváme systémové řešení zajišťující spolehlivou a včasnou ochranu pracovníků pohybujících se na rizikových pracovištích.

Merya RTLS mobile

Systém pro ochranu osob pracujících na rizikových pracovištích pomocí mobilních telefonů.

Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracujících na rizikových nebo standardních pracovištích pomocí mobilních telefonů s OS Android a s bezpečnostní aplikací RLH-Mobile. Technologie slouží k určování polohy osob a věcí v reálném čase  na mapovém podkladě. 

Aplikace v mobilu využívá integrované senzory pro detekci změny polohy osoby (ležící osoba), nehybnosti osoby (ztráta vědomí atd.), volného pádu osoby a SOS přivolání pomoci. Díky monitoringu lze zajistit bezpečnost pacientů, starých a dezorintovaných lidí, dětí na cestě do školy atd…

Monitorování může být provedeno v jednotlivých oblastech objektu (budovy) a také mimo něj. 

MERYA RTLS zajišťuje signalizaci pohybu nebo setrvání v nebezpečném prostoru. Systém zobrazuje polohu všech osob aktuálně on-line nebo historicky ze záznamu. Merya RTLS umožňuje také monitoring osob v prostředí s nebezpečím výbuchu (EX) pomocí mobilního telefonu s certifikací do výbušného prostředí.

Popis aplikace RLH-Mobile pro mobilní telefony

Aplikace RLH-Mobile je určena pro mobiní telefony s OS Android s potřebným vybavením senzorů. Této podmínce dnes vyhoví celá řada mobilních telefonů. Aplikace RLH-Mobile je velmi jednoduchá a přehledná. Pro uživatele jsou všechny prvky umístěné na jediné obrazovce. Program lze (není podmínkou) nastavit tak, že telefon je výhradně určený jen pro tuto aplikaci a neumožňuje běžným uživatelům jiné operace.

Aplikace “RLH-mobile” je chráněná heslem a bez něj není možné aplikaci vypnout nebo změnit její provozní parametry. Aplikace umí detekovat ležící osobu (i když se osoba hýbe), nehybnost osoby (v případě ztráty vědomí, a pod.), volný pád a má k dispozici velkou ikonu “SOS” pro přivolání pomoci v nouzi. Aplikace indikuje avízo před ostrým alarmem akusticky a vibracemi. V případě, že osoba na avízo nereaguje, systém vyhlásí po nastavené době ostrý alarm. Výdrž akumulátoru je cca 15 hod a závisí na nastavení periody komunikace s centrální jednotkou RLU a na četnosti probouzení displeje telefonu ze spánku (např. při alarmu). Mobilní telefon lze nosit ve speciálním pouzdru (není součásti dodávky) na pracovním oděvu.

Aplikace RLH-Mobile v mobilním telefonu

 • monitoring pozice osoby (venku pomocí GPS)
 • monitoring pozice osoby (v budově pomocí BlueTooth) • senzor ležící osoby
 • senzor nehybnosti osoby
 • senzor volného pádu
 • tlačítko přivolání pomoci v nouzi (SOS)
 • lokální indikace “pre-alarmu”
 • detekce povolené oblasti pro možné odložení zařízení
 • uživatelské ovládání režimů pomocí NFC tagů
 

Možné způsoby indikace alarmu

 • přímo v telefonu
 • siréna v místě incidentu
 • na monitoru počítače na dispečinku (on-line tabulka osob, 2D vizualizace – mapy, 3D vizualizace – uvnitř budov)
 • SMS, e-mailové zprávy
 • datový přenos na dispečink
 • SNMP zprávy na jakékoliv jiné dohledové zařízení
 • natočení PTZ otočných kamer
 • automatické vyvolání handsfree hovoru z telefonu detekující alarmovou situaci

Ukázka některých detekčních vlastností aplikace

Alarmové režimy systému z pohledu hlídané osoby