Analýza rizik zařízení

Analýza rizik spojených s provozem průmyslových zařízení

Zajišťujeme měření pro kvalifikované hodnocení rizik nezbytné pro naplňování Nařízení vlády č. 406/2004 Sb a NV č. 116/2016.  Na základě podrobné analýzy technologického procesu i vlastních zařízení navrhujeme vhodná opatření k eliminaci rizika iniciace a tím i následně rizika výbuchu.

Měření iniciačních zdrojů

Výsledky měření slouží jako podklad identifikace iniciačních zdrojů v analýze rizik neelektrických zařízení. Nabízíme měření všech iniciačních zdrojů vyskytujících se nejčastěji v průmyslových aplikacích (elektrostatický náboj, mechanická či elektrická jiskra, horké povrchy apod.) s následným návrhem opatření pro jejich odstranění.

Přínos výsledků měření:

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás