Analýza rizik zařízení

Analýza rizik spojených s provozem průmyslových zařízení

Zajišťujeme měření pro kvalifikované hodnocení rizik nezbytné pro naplňování Nařízení vlády č. 406/2004 Sb a NV č. 116/2016.  Na základě podrobné analýzy technologického procesu i vlastních zařízení navrhujeme vhodná opatření k eliminaci rizika iniciace a tím i následně rizika výbuchu.