Služby

Zajišťujeme měření pro kvalifikované hodnocení rizik nezbytné pro naplňování Nařízení vlády č. 406/2004 Sb . Výsledky měření  mají praktický význam použitelný pro analýzu rizik nebezpečí výbuchu v souladu s požadavky NV č. 406/2004 Sb.

Poradenství ATEX

Na základě podrobné analýzy technologického procesu i vlastních zařízení navrhujeme vhodná opatření k eliminaci rizika iniciace a tím i následně rizika výbuchu.

Ex Laboratoř

Znalost parametrů požárně technických charakteristik látek získaných z naší laboratoře  slouží jako podklad pro případný návrh protivýbuchové ochrany

Systémy

Dodáváme systémová řešení minimalizující rizika spojená s výrobou, transportem a skladováním hořlavých látek v průmyslových aplikacích a zajišťující spolehlivou ochranu pracovníků