Protivýbuchová prevence

Na základě podrobné analýzy technologického procesu navrhujeme
a realizujeme vhodná opatření k minimalizaci rizik spojených nebezpečím výbuchu.
Stanovujeme parametry požárně technických charakteristik látek
nutných pro návrh protivýbuchové ochrany.