Ex Produkty

Široký výběr produktů zajišťující bezpečnost pracovníků i technologií.

Přenosné
detektory plynu

Přenosné a osobní detektory pro detekci široké škály plynů

více informací...

STACIONÁRNÍ
DETEKTORY PLYNU

Portfolio detektorů  hořlavých plynů a par, toxických plynů, kyslíku a  těkavých organických látek (VOC) pro průmyslové aplikace

více informací...

MOBILNÍ TELEFONY
ZÓNA 2

Mobilní telefony umožňující spolehlivou komunikaci v prostorách s nebezpečím výbuchu.

více informací...

MOBILNÍ TELEFONY
ZÓNA 1

Mobilní telefony umožňující spolehlivou komunikaci v prostorách s nebezpečím výbuchu.

více informací...

Detektory
plamene

Portfolio detektorů pro rychlou a  spolehlivou detekci vznikajících požárů v průmyslových  prostředích

více informací...

UZEMŇOVACÍ
JEDNOTKY

Jednotky pro spolehlivé uzemnění cisteren a technologických zařízení při plnění hořlavými látkami.

více informací...

ANTISTATICKÉ
OBALY

Antistatické obaly pro skladování hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti

více informací...

PRŮMYSLOVÉ
VYSAVAČE

Prům. vysavače hořlavých a výbušných prachů v prostorách s nebezpečím výbuchu Zóny 21 a 22

více informací...