Průmysl úpravy vody

Vodárenství

Čistírny odpadních vod v průmyslu úpravy vody vyžadují monitorování na sirovodík. Nedostatek metanu a kyslíku. Chlór. Ozon a amoniak v ošetřovaných oblastech musí být také průběžně monitorovány, aby byla zajištěna bezpečnost personálu a technologií.

Detekované plyny: Metan (CH4), Kyslík (O2), Sirovodík (H2S), Chlór (Cl2), Ozón (O3)

Doporučené produkty: