Tocsin 903 Detektor plynů s výstupem 4-20 mA pro Ex prostory

TOCSIN 903  je samostatný detektor pro prostředí s nebezpečím výbuchu Zóny 1 a 2.

Univerzální detektor s možností samostatného ovládání navazujících zařízení pomocí vestavěných relé, či jako součást systémů na detekci plynů jiných výrobců.  Inteligentní smart senzory  detekují  více než 400 plynů a par zahrnující  hořlavé plyny a páry,  toxické plyny, kyslík a těkavé organické látky.

 

 Technická specifikace:

 • Napájení  18 – 32  VDC
 • Výstupní signál  4-20 mA
 • 3x relé  (Alarm 1, Alarm 2, Porucha)
 • IP 66

Detekovatelné plyny:

 • Hořlavé plyny a páry  (pellistor)                        0-100% LEL
 • Hořlavé plyny a páry      (IR)                               0-100% LEL
 • Sirovodík (H2S)                                                         0-50 ppm
 • Chlorid boritý (BCL3)                                               0-10 ppm
 • Oxid uhelnatý (CO)                                                   0-100 ppm
 • Oxid uhličitý (CO2)                                        0-5000 ppm,   0-5% obj.
 • Ethylenoxid (ETO)                                                    0-10 ppm
 • Vodík (H2)                                                           0 – 1 000 ppm
 • Chlorovodík (HCL)                                                    0-10 ppm
 • Kyanovodík (HCN)                                                    0-10 ppm
 • Oxid uhelnatý (CO)                                    0-100 ppm  až   0-4000 ppm
 • Amoniak (NH3)                                          0-100 ppm   až 0-4000 ppm
 • Oxid dusnatý (NO)                                                   0-25 ppm
 • Oxid dusičitý (No2)                                                    0-5 ppm
 • Kyslík (O2)                                                                 0-25 % obj.
 • Těkavé organické sloučeniny (VOC)           0 – 200  až 0-2000  ppm (10,6 EV)
 • Ozón (O3)                                                                   0-5 ppm
 • Silan (SiH4)                                                               0-10 ppm
 • Oxid siřičitý (SO2)                                                    0-5 ppm
 • Sirouhlík (CS2)                                                       0-100 ppm