Tocsin 635 Vyhodnocovací jednotka detektorů plynu

Vyhodnocovací jednotka pro připojení až 1-8 nebo 1-32 adresovatelných detektorů plynů. Je ideální pro malé a střední aplikace.

Moderní digitální technologie a propojení detektorů jedním dvouvodičovým kabelem významně redukuje náklady na instalaci a následnou údržbu celého systému.
Jednotka umožňuje připojení adresovatelných detektorů TOC 750 pro detekci úniku explozivních a toxických plynů včetně kyslíku.

Jsou dostupné tyto modely:

TOC-635-MICRO:  Pro připojení 1 – 8 detektorů

TOC-635-PLUS:  Pro připojení 1 – 32 detektorů

Detektory mohou být i v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu.