TOC-750X Adresovatelný detektor plynů pro Ex prostory

Adresovatelný detektor plynů pro prostory s nebezpečím výbuchu

Detektory plynů řady TOC-750X jsou schváleny ATEX i IECEx pro použití v potenciálně hořlavých atmosférách. Detektory  využívají  digitální technologii IGD Sentinel + ™, speciálně navrženou pro detekci plynů, rychlou a bezpečnou digitální komunikaci. TOC-750X je univerzální adresovatelný detektor plynů ATEX / IECEX s možností senzoru pro více než 300 plynů. Mezi typy plynů patří monitorování toxických látek, hořlavin, těkavých organických látek a kyslíku. Moderní technologie senzorů s dlouhou životností snižuje náklady na údržbu a servis. Adresovatelná technologie Sentinel + ™ zkracuje čas a redukuje náklady spojené s instalací.  

Kompatibilní jednotky :
Tocsin 635,  Tocsin 650, nebo Tocsin 750.

Detekovatelné plyny :
Hořlavé plyny                0-100% LEL
Kyslík (O2)                       0-25% obj.
Oxid uhelnatý (CO)      0-100 ppm až 0–2 000 ppm
Sirovodík (H2S)             0-50 ppm
Amoniak (NH3)          0–100 ppm až 0–5 000 ppm
Chlór (CL2)                        0-5 ppm
Oxid uhličitý (CO2)   0-5000 ppm  nebo 0-5% obj.
Vodík (H2)               0–1 000 ppm
Oxid siřičitý (SO2)          0-5 ppm
Chlorovodík (HCL)       0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)       0-10 ppm
Fluorovodík (HF)          0-10 ppm
Ethylen (C2H4)          0-200 ppm
Formaldehyd (CH20)    0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)       0-10 ppm
Fluor (F2)                         0-1 ppm
Bromid vodíku (HBR) 0-20 ppm
VOC                              0–200 ppm až 0–2 000 ppm
Oxid dusnatý (NO)        0-25 ppm
Oxid dusičitý (NO2)        0-5 ppm
Ozon (O3)                         0-5 ppm
Fosfin (PH3)                    0-5 ppm
Silane (SIH4)                 0-10 ppm
Sirouhlík (CS2)          0- 100 ppm