TOC-750S Adresovatelný detektor plynů s odběrem vzorku

Adresovatelný detektor se systémem odběru vzorku z těžko přístupných míst

Adresovatelný detektor pro připojení k vyhodnocovací jednotce Tocsin.

Vestavěné  čerpadlo pracující na piezoelektrickém principu bez pohyblivých částí  zajišťuje odběr vzorku až ze vzdálenosti 20 m.

Funkce automatického nastavení nuly poskytuje dlouhodobou stabilitu naměřených hodnot

Detekovatelné plyny:

Hořlavé plyny                                   0-100% LEL
Kyslík (O2)                                          0-25% obj.
Oxid uhelnatý (CO)                         0-100  ppm
Amoniak (NH3)                               0-100  ppm, 0-5000 ppm
Organické sloučeniny (VOC)        0-200  ppm
Formaldehyd (CH2O)                         0-5  ppm
Oxid uhličitý (CO2)                      0-5000  ppm,  0-5% obj.
Vodík (H2)                                    0–1 000  ppm
Peroxid vodíku (H2O2)                       0-5  ppm
Fluorovodík (HF)                                0-10  ppm
Oxid dusný (N2O)                       0–1 000  ppm
Fosfin (PH3)                                          0-5  ppm
Hexafluorid síry (SF6)                0–1 000  ppm