TOC-750 Adresovatený detektor plynů

Adresovatelný detektor plynu pro prostory bez nebezpečí výbuchu

TOC 750 je detektorem nové generace. S využitím komunikace Sentinel + ™  jsou všechny detektory připojeny   k vyhodnocovací jednotce pomocí  dvouvodičového kabelu.

Kompatibilní jednotky :
Tocsin 635,  Tocsin 650, nebo Tocsin 750.

Detekovatelné plyny :

 

Hořlavé plyny                0-100% LEL
Kyslík (O2)                       0-25% obj.
Oxid uhelnatý (CO)      0-100 ppm až 0–2 000 ppm
Sirovodík (H2S)             0-50 ppm
Amoniak (NH3)               0–100 ppm až 0–5 000 ppm
Chlór (CL2)                        0-5 ppm
Oxid uhličitý (CO2)        0-5000 ppm  nebo 0-5% obj.
Vodík (H2)                        0–1 000 ppm
Oxid siřičitý (SO2)          0-5 ppm
Chlorovodík (HCL)       0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)       0-10 ppm
Fluorovodík (HF)          0-10 ppm
Ethylen (C2H4)                0-200 ppm
Formaldehyd (CH2O)    0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)          0-10 ppm
Fluor (F2)                           0-1 ppm
Bromovodík  (HBr)        0-20 ppm
VOC                                       0–200 ppm až 0–2 000 ppm
Oxid dusnatý (NO)          0-25 ppm
Oxid dusičitý (NO2)        0-5 ppm
Ozon (O3)                           0-5 ppm
Fosfin (PH3)                      0-5 ppm
Silane (SIH4)                   0-10 ppm