CUB Osobní detektor těkavých organických látek

Osobní PID detektor těkavých organických látek (VOC)

Vlastnosti:

 • Limit detekce v ppb jednotkách
 • Velmi malé rozměry pro celodenní nošení
 • Široký rozsah detekce od 1 ppb – 5000 ppm
 • Vyhodnocení STEL a TWA hodnot
 • Dlouhý provoz na baterie
 • Ověřená PID technologie
 • Varianta  CUB TAC pro měření sumy
  aromatických uhlovodíků (TAC)

Oblasti použití:

 • Hygiena pracovního prostředí
 • Petrochemický průmysl
 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Skladování a manipulace
  s nebezpečnými látkami
 • Ochrana životního prostředí