TIGER XTS

Přenosný detektor benzenu a celkové sumy aromatických uhlovodíků (TAC) s rychlou a přesnou odezvou

Vlastnosti:

 • Rychlá a přesná detekce benzenu a dalších vybraných látek
 • Kontinuální měření se zobrazenímnaměřených hodnot
 • Limit detekce v ppb jednotkách
 • Dlouhá výdrž baterie
 • Jednoduchá obsluha
 • Robustní design
 • Ověřená PID technologie
 • Odolnost proti vlivu vlhkosti a znečištění
 • Nízké náklady na provoz a údržbu

Oblasti použití:

 • Petrochemický průmysl
 • Skladování a přeprava aromatickýchm uhlovodíků
 • Vstup do neznámých prostor
 • Manipulace s nebezpečnými látkami
 • Detekce úniku aromátů do vody