Poli MP400

Osobní detektor explozivních plynů a par, kyslíku a toxických plynů smožností detekce až 5 plynů současně

  • Více než 30 inteligentních senzorů vyměnitelných v terénu
  • Senzory využívající  technologie PID, NDIR, katalytického spalování a elektrochemického senzoru
  • Uživatelské rozhraní řízené ikonami velkého grafického displeje
  • K dispozici v difúzní verzi, nebo ve verzi s čerpadlem
  •  Man Down Alarm s dálkovým bezdrátovým upozorněním v reálném čase
  • Bezdrátová technologie přenosu naměřených údajů
  • Dobíjecí Li-ion baterie až 16 hodin provozu
  • Kryti IP 65 / 67 (prachotěsný a vodotěsný)
  • Hmotnost: 435 g
  • ATEX certifikace

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Těkavé organické látky  (VOC) 0 – 200 / 2000 / 10 000 ppm
Hořlavé plyny  0 – 100 % LEL
Metan  (CH4)  0 –  100% LEL,  0 – 100% obj.
Oxid uhličitý  (CO2)  0 – 1000  / 50 000 ppm
Oxid uhelnatý (CO) 0-500 / 1000 ppm
Kyslík   (O2)    0-30 % obj.
Sirovodík  (H2S)      0-100 / 200 / 1000 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 500 ppm  
Chlór (CL2)   0-50 ppm
Oxid chloričitý  (ClO2)      0 – 1 ppm
Fosgen (COCl2)   0 – 1 ppm
Fosfin (PH3)       0 – 20 / 1000 ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-20 /100 ppm
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Fluorovodík (HF) 0-20 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-15 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Oxid dusnatý      0 – 250 ppm
Oxid dusičitý  0 – 20 ppm
Acetaldehyd   0 – 20 ppm
Methylmerkaptan 0 – 10 ppm
Tetrahydrothiofen  (THT)   0 – 40 ppm