Tocsin 903X5

TOCSIN 903  je samostatný detektor s výstupem 4-20 mA pro prostředí s nebezpečím výbuchu Zóny 1 a 2.

Univerzální detektor s možností samostatného ovládání navazujících zařízení pomocí vestavěných relé, či jako součást systémů na detekci plynů jiných výrobců.  Inteligentní smart senzory  detekují  více než 400 plynů a par zahrnující  hořlavé plyny a páry,  toxické plyny, kyslík a těkavé organické látky. 

Technická specifikace:

  • Napájení  18 – 32  VDC
  • Výstupní signál  4-20 mA
  • 3x relé  (Alarm 1, Alarm 2, Porucha)
  • IP 66

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Hořlavé plyny 0-100% LEL
Metan (CH4)

0-100% LEL, 0-100% obj.

Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Oxid uhelnatý (CO) 0-100 / 2000 ppm
Sirovodík  (H2S)      0-50 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 5000 ppm  
Chlór (CL2)   0-5 ppm
Oxid uhličitý  (CO2)  0-5000 ppm,  0-5% obj.
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-5  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Fluorovodík (HF) 0-10 ppm
Ethylen (C2H4) 0-200 ppm
Formaldehyd (CH20) 0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100  ppm
Fluor (F2) 0-1 ppm
Bromid vodíku (HBR) 0-20 ppm
Těkavé organické látky  (VOC) 0– 200 / 2000 ppm
Oxid dusnatý      0–25 ppm
Oxid dusičitý  0–5 ppm
Ozón  (O3) 0-1 / 5 ppm
Fosfin (PH3)       0–5 ppm
Silan (SIH4) 0-10 ppm
Sirouhlík (CS2)    0-100 ppm
Chladiva skupiny 1 0-1000 ppm
Chladiva skupiny 2 0-1000 / 10 000 ppm