ARA

Bezúdržbový jednoplynový detektor plynů s okamžitou signalizací nebezpečné koncentrace CO, H2S, SO2, nebo O2

Životnost baterie 24, nebo 36 měsíců
• Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem
• Zobrazení aktuální koncentrace a okamžitý alarm
• Událostí o alarmech uloženy v paměti přístroje
• Nastavitelné dvě úrovně alarmu
• Upozornění na kalibraci a „Bump test“
• Údaj o zbývající životnosti senzoru

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Oxid uhelnatý  (CO)  0 – 300 ppm
Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Sirovodík  (H2S)      0-100  ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-50 ppm