Tocsin 635

Vyhodnocovací jednotka pro připojení až 1-8 nebo 1-32 adresovatelných detektorů plynů. Je ideální pro malé a střední aplikace.

Moderní digitální technologie a propojení detektorů jedním dvouvodičovým kabelem významně redukuje náklady na instalaci a následnou údržbu celého systému.

Jednotka umožňuje připojení adresovatelných detektorů TOC 750 pro detekci úniku explozivních a toxických plynů včetně kyslíku. Jsou dostupné tyto modely:

  • TOC-635-MICRO: Pro připojení 1 – 8 detektorů
  • TOC-635-PLUS: Pro připojení 1 – 32 detektorů

 

Detektory mohou být i v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu.