TOC-750X

Adresovatelný detektor plynů pro prostory s nebezpečím výbuchu

Detektory plynů řady TOC-750X jsou schváleny ATEX i IECEx pro použití v potenciálně hořlavých atmosférách. Detektory  využívají  digitální technologii IGD Sentinel + ™, speciálně navrženou pro detekci plynů, rychlou a bezpečnou digitální komunikaci. TOC-750X je univerzální adresovatelný detektor plynů ATEX / IECEX s možností senzoru pro více než 300 plynů. Mezi typy plynů patří monitorování toxických látek, hořlavin, těkavých organických látek a kyslíku. Moderní technologie senzorů s dlouhou životností snižuje náklady na údržbu a servis. Adresovatelná technologie Sentinel + ™ zkracuje čas a redukuje náklady spojené s instalací.  

Kompatibilní jednotky :
Tocsin 635,  Tocsin 650, nebo Tocsin 750.

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Hořlavé plyny 0-100% LEL
Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Oxid uhelnatý (CO) 0-100 / 2000 ppm
Sirovodík  (H2S)      0-50 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 5000 ppm  
Chlór (CL2)   0-5 ppm
Oxid uhličitý  (CO2)  0-5000 ppm,  0-5% obj.
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-5  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-10 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Fluorovodík (HF) 0-10 ppm
Ethylen (C2H4) 0-200 ppm
Formaldehyd (CH20) 0-5 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100  ppm
Fluor (F2) 0-1 ppm
Bromid vodíku (HBR) 0-20 ppm
Těkavé organické látky  (VOC) 0– 200 / 2000 ppm
Oxid dusnatý      0–25 ppm
Oxid dusičitý  0–5 ppm
Ozón  (O3) 0-1 / 5 ppm
Fosfin (PH3)       0–5 ppm
Silan (SIH4) 0-10 ppm
Sirouhlík (CS2)    0-100 ppm