TOC-750S

Adresovatelný detektor se systémem odběru vzorku z těžko přístupných míst

Adresovatelný detektor pro připojení k vyhodnocovací jednotce Tocsin.

Vestavěné  čerpadlo pracující na piezoelektrickém principu bez pohyblivých částí  zajišťuje odběr vzorku až ze vzdálenosti 20 m.

Funkce automatického nastavení nuly poskytuje dlouhodobou stabilitu naměřených hodnot

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Hořlavé plyny 0-100% LEL
Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Oxid uhelnatý (CO) 0-100 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 500 / 5000 ppm  
Oxid uhličitý  (CO2)  0-5000 ppm,  0-5% obj.
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Peroxid vodíku (H2O2) 0-5 ppm
Fluorovodík (HF) 0-10 ppm
Formaldehyd (CH20) 0-5 ppm
Těkavé organické látky  (VOC) 0– 200 / 2000 ppm
Oxid dusný     0–1000 ppm
Fosfin (PH3)       0–5 ppm
Hexafluorid síry (SF6)   0-1000 ppm