Potravinářsví

Pivovary, lihovary a stáčírny představují nebezpečí úniku plynů. Ty pocházejí především z výroby etanolu
v lihovarech nebo oxidu uhličitého (CO2) v pivovarech a závodech na plnění lahví. V mnoha instalacích
se také používá dusík, který by byl v případě úniku dusivý. Chladicí technologie pivovarů nezřídka využívají
kapalný amoniak (NH3)

Detekované plyny: explozivní plyny a páry, kyslík (O2), oxid uhličitý (CO2), amoniak (NH3)

Nabízíme řešení, která vyhovují těmto aplikacím. Naše adresovatelné systémy nabízejí ideální procesní
řešení pro monitorování nebezpečí i v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Doporučené produkty: