Podzemní garáže

Detekce plynu v podzemních garážích je běžně vybavena systémem detekce plynů s cílem ochrany životního prostředí a úsporou nákladů na energii. Instalovaný systém na detekci plynů umožňuje řízení ventilace v závislosti na znečištění vzduchu výfukovými plyny. Stavební předpisy specifikují, co je nutné
k udržení bezpečných podmínek. Jedná se o velmi efektivní řešení snižování spotřeby energie za předpokladu, že kvalita vzduchu je správně monitorována pomocí vhodných detektorů plynu.

Detekované plyny: explozivní plyny a páry, oxid uhelnatý (CO), oxid dusičitý (NO2),

Adresovatelné systémy Tocsin 635 a Tocsin 750 umožní efektivně ovládat různá
periferní zařízení instalovaná v podzemních garážích:

  • Ventilátory.
  • Světelná tabla
  • Optoakustickou signalizaci

Doporučené produkty: