Pěstitelství

Typicky se v zemědělských aplikacích používá CO2 ve zvýšených koncentracích k podpoře růstu a vývoje rostlin. Oxid uhličitý je základem pro téměř veškerý život na Zemi. Jako surovina je CO2 rostlinami používán ke konstrukci organické hmoty k tvorbě jejich tkání a struktur. Z tohoto důvodu zvyšování hladiny CO2 uměle pomáhá rostlinám růst lépe. Typicky zdvojnásobení úrovně CO2, která je normálně přítomná v atmosféře, ze 400 ppm na 800 ppm, zvýší růst bylinných rostlin asi o 30%. U dřevin se to zvyšuje o 50%. Je tedy zřejmé, že v zájmu pěstitelů je růst ve zvýšené atmosféře CO2. I zde může pomoci detekce plynu. Monitorování CO2 umožňuje přesnou kontrolu optimální koncentrace pro vývoj roslin. Současně lze sledovat hladinu kyslíku, teplotu a vlhkost.

Detekované plyny: Oxid uhličitý (CO2), Kyslík (O2),

Doporučené produkty: