Ovzduší

Lidé při dýchání vytvářejí oxid uhličitý, jehož zvýšená koncentrace může ovlivnit kvalitu vzduchu
v místnostech. Normální pozadí CO2 se pohybuje kolem 400 ppm (parts per million). V obydlených
místnostech může hladina CO2 rychle stoupnout nad tuto úroveň, pokud místnost není dostatečně větrána.
Při zvýšené koncentraci CO2 nad jí nad 1 000 ppm, trpí lidé ospalostí, bolestmi hlavy nebo ztrátou
koncentrace. I když tyto koncentrace CO2 bezprostředně neohrožují život pracovníků, vede tato situace
ke zhoršení pracovního prostředí a významně přispívá k tzv. „syndromu nemocných budov“.

TOC-20 od IGD je specificky zaměřen na měření kvality vzduchu v místnosti, měření CO2, teploty
a vlhkosti. TOC-20 lze použít jako samostatný systém pro jednoduché aplikace nebo integrovat do širšího
systému správy budov. TOC-20 je vybaven analogovými výstupy signálu, adresovatelnou komunikací
a reléovými výstupy. S vestavěným LCD displejem a sirénou splňuje detektor TOC-20 všechny požadavky
od jednoduchých samostatných aplikací pro jednotlivé místnosti až po plně propojené systémy.

Detekované plyny: oxid uhličitý (CO2), Těkavé organické látky (VOC)

Doporučené produkty: