Nový detektor CUB 11.7 eV

Společnost ION Science Ltd  uvádí na trh nový  model detektoru CUB s lampou 11,7 eV.  Výroba této senzorové  lampy 11,7 eV je velmi obtížná. Kvůli své vysoce citlivé povaze vykazovaly  lampy  11,7 eV v minulosti rellativně nízkou životností, což vyžadovalo  časté výměny lampy.  Společnost  ION Science strávila mnoho let zdokonalováním výrobního procesu pro detektory 11,7 a nyní  je možné tuto technologii použít i  pro osobní detektory, které nabízejí ochranu pracovníka  před expozicí těchto látek.

Nejmenší a nejlehčí osobní PID monitor na světě pro přesnou detekci těkavých látek organické sloučeniny a jiné plyny, které vyžadují použít UV lampu s vyšší energií.  Díky špičkové citlivosti poskytuje Cub 11,7 eV včasné varování před nebezpečím plyny, včetně benzenu, než dosáhnou úrovně, které jsou škodlivé.

Spolehlivá detekce těkavých organických látek, jako je acetylen, methanol, formaldehyd, methychlorid, akrylonitril, chloroform a dalších  uhlovodíků v rozsahu 0,001 – 5000 ppm zajišťuje spolehlivou ochranu pracovníků před chronickým působením těchto látek na zdraví.