Laboratoře

Laboratoř může být nebezpečné místo. Od nebezpečí zakopnutí přes přítomnost jedovatých látek a dokonc i biologických nebezpečí. Cílem minimalizace rizik  vytvoření  pracoviště, které je bezpečné a v souladu s právními předpisy v oblasti zdraví a bezpečnosti. Jedno konkrétní nebezpečí, které je společné mnoha typům laboratoří, je nebezpečí hořlavých a toxických plynů.

Plyny mohou samy o sobě představovat chemické nebezpečí, v případě látek jako chlór a oxidy dusíku, které jsou žíravé a toxické. Ale i zdánlivě neškodné plyny, jako je dusík a argon, které jsou známé tím, že jsou chemicky inertní, mohou představovat riziko udušení, pokud dojde k únikům na špatně větraných místech.

Doporučené produkty: