Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

TIGER XT

Přenosný detektor pro rychlou a přesnou detekce těkavých organických
látek (VOC) v náročných prostředích.

Vlastnosti:

 • Rozsah detekce 1 ppb – 20.000 ppm
 • Vyhodnocení STEL a TWA limitů
 • Velmi rychlá odezva (2 s)
 • Dlouhá doba provozu na baterie
 • Jednoduchá obsluha
 • Robustní design pro průmyslové použití
 • Světelná signalizace alarmu s možností vibrace
 • Nízké náklady na provoz a údržbu

Oblasti použití:

 •  Hygiena pracovního prostředí
 • Chemický a petrochemický průmysl
 •  Ochrana pracovníků
 •  Měření kvality pracovního prostředí
 • Farmaceutický průmysl
 • Práce s nebezpečnými látkami
 • Ochrana životního prostředí