Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

Poli MP400

Osobní detektor explozivních plynů a par, kyslíku a toxických plynů smožností detekce až 5 plynů současně

  • Více než 30 inteligentních senzorů vyměnitelných v terénu
  • Senzory využívající  technologie PID, NDIR, katalytického spalování a elektrochemického senzoru
  • Uživatelské rozhraní řízené ikonami velkého grafického displeje
  • K dispozici v difúzní verzi, nebo ve verzi s čerpadlem
  •  Man Down Alarm s dálkovým bezdrátovým upozorněním v reálném čase
  • Bezdrátová technologie přenosu naměřených údajů
  • Dobíjecí Li-ion baterie až 16 hodin provozu
  • Kryti IP 65 / 67 (prachotěsný a vodotěsný)
  • Hmotnost: 435 g
  • ATEX certifikace

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Těkavé organické látky  (VOC) 0 – 200 / 2000 / 10 000 ppm
Hořlavé plyny  0 – 100 % LEL
Metan  (CH4)  0 –  100% LEL,  0 – 100% obj.
Oxid uhličitý  (CO2)  0 – 1000  / 50 000 ppm
Oxid uhelnatý (CO) 0-500 / 1000 ppm
Kyslík   (O2)    0-30 % obj.
Sirovodík  (H2S)      0-100 / 200 / 1000 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 500 ppm  
Chlór (CL2)   0-50 ppm
Oxid chloričitý  (ClO2)      0 – 1 ppm
Fosgen (COCl2)   0 – 1 ppm
Fosfin (PH3)       0 – 20 / 1000 ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-20 /100 ppm
Vodík  (H2)    0-1000  ppm
Fluorovodík (HF) 0-20 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-15 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Oxid dusnatý      0 – 250 ppm
Oxid dusičitý  0 – 20 ppm
Acetaldehyd   0 – 20 ppm
Methylmerkaptan 0 – 10 ppm
Tetrahydrothiofen  (THT)   0 – 40 ppm