Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

Tocsin 750

Systém detekce plynů řady TOCSIN 750 nabízí široké možnosti připojení až 350 adresovatelných detektorů plynu na 6 komunikačních linkách.

Adresovatelný systém  TOCSIN 750 a 650 využívá  technologii detekce plynů 3. generace.

S využitím komunikačního protokolu Sentinel + jsou všechny senzory připojeny k systému dvouvodičovým kabelem až na vzdálenost 3 km. Dvouvodičová technologie IGD poskytuje 70–80%  úsporu nákladů na instalaci a má celou řadu dodatečných funkcí. 

TOCSIN 750 je vybaven barevným dotykovým displejem, který  zobrazuje každý detektor,  nebo zařízení připojené k systému detekce plynů. Dotykový displej také umožňuje identifikaci měřicího místa.

 TOCSIN 650 je vybaven displejem pro změnu barvy 2 x 8 RGB a ovládacím kolečkem.  TOCSIN 650 dodává ekonomické řešení bez obětování schopností systému. 

K dispozici je  řada aplikací pro  obsluhu systému, ale také stahování systémových zpráv pro snadnou a rychlou údržbu a servis. 

Ovládací panely řady TOCSIN 750 a 650 umožňují integraci systémů třetích stran a vzdálené monitorování.  K dálkovému zobrazování informací můžete použít rozhraní 15 “ HMI modulu . Kromě toho lze pro zobrazení informací  pomocí „Cloud“ aplikace .

Volitelný GSM modul  také  odesílá e-mailová a textová upozornění na vyhrazená čísla mobilních telefonů a e-mailové adresy s upozorněním na poplach a poruchu.

Systém detekce plynů Tocsin 750  umožňuje integraci systémů třetích stran.