Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

ARA

Bezúdržbový jednoplynový detektor plynů s okamžitou signalizací nebezpečné koncentrace CO, H2S, SO2, nebo O2

Životnost baterie 24, nebo 36 měsíců
• Jednoduchá obsluha jedním tlačítkem
• Zobrazení aktuální koncentrace a okamžitý alarm
• Událostí o alarmech uloženy v paměti přístroje
• Nastavitelné dvě úrovně alarmu
• Upozornění na kalibraci a „Bump test“
• Údaj o zbývající životnosti senzoru

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Oxid uhelnatý  (CO)  0 – 300 ppm
Kyslík   (O2)    0-25 % obj.
Sirovodík  (H2S)      0-100  ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-50 ppm