Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

Tocsin 635

Vyhodnocovací jednotka pro připojení až 1-8 nebo 1-32 adresovatelných detektorů plynů. Je ideální pro malé a střední aplikace.

Moderní digitální technologie a propojení detektorů jedním dvouvodičovým kabelem významně redukuje náklady na instalaci a následnou údržbu celého systému.

Jednotka umožňuje připojení adresovatelných detektorů TOC 750 pro detekci úniku explozivních a toxických plynů včetně kyslíku. Jsou dostupné tyto modely:

  • TOC-635-MICRO: Pro připojení 1 – 8 detektorů
  • TOC-635-PLUS: Pro připojení 1 – 32 detektorů

 

Detektory mohou být i v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu.