Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

TOC-20

Samostatný monitor koncentrace různých typů chladiv.

Detektor  může být provozován samostatně, nebo jako  integrovaná součást řídicích systémů třetích stran.
Měřicí senzor může detekovat více typů chladiv.  To umožňuje jeho instalaci v systémech klimatizace, nebo do systémů správy budov.

 

Technické údaje:

  • Napájení 24 VDC

  • Výstupní signál 4-20 mA, nebo 0-10 V

  • Barevný RGB displej

  • Interní siréna

Detekovatelné typy chladiv

R22, R401a, R401B, R408A, R409A, R134A, R404A, R416A, R507, R410A, R411A