Plynové kotelny vyžadují pečlivé zvážení ohledně detekce plynu. Velikost kotelen se může pohybovat od malých kotelen až po velké technologické celky. Typickou aplikací je detekce úniku zemního plynu, LPG, koksárenského plynu různými netěsnostmi. Pro ochranu pracovníků jsou systémy detekce vybaveny také detektory CO, případně CO2.

Detekované plyny: metan (CH4), propan-butan (LPG), voxid uhelnatý (CO), odík (H2)

Pro menší objekty doporučujeme adresovatelný systém Tocsin 635. Systém může být instalován koncovým uživatelem během několika minut. Díky automatickému nastavení signalizačních mezí a plně digitální komunikaci je instalace a oživení systému Tocsin 635 rychlá a jednoduchá.Pro větší technologie a místnosti s vysokými stropy, či pro těžko přístupná místa lze použít adresovatelný modul s vlastním odběrem vzorku ovzduší. Tímto se významně se zjednodušuje pravidelné ověřování správné funkce systému

Doporučené produkty:

Uni MP100

Osobní detektor kyslíku a toxických plynů

  • LCD displej
  • Optoakustická signalizace
  • Nastavitelné alarmy Low, High, TWA a STEL
  • Záznam událostí
  • Vyměnitelná baterie 
  • Kryti IP 67 (prachotěsný a vodotěsný)
  • Hmotnost: 125 g
  • až 3 roky provozu
  • ATEX certifikace

 

 

Detekovatelné plyny Měřicí rozsah
Oxid uhelnatý (CO) 0-500 / 1000 / 2000 ppm
Kyslík   (O2)    0-30 % obj.
Sirovodík  (H2S)      0-50 / 100 / 200 ppm
Amoniak (NH3)         0-100 / 500 ppm  
Chlór (CL2)   0-50 ppm
Oxid chloričitý  (ClO2)      0 – 1 ppm
Fosgen (COCl2)   0 – 1 ppm
Arsin (AsH3)  0 - 1 ppm
Ozón (O3)  0 - 5 ppm
Fosfin (PH3)       0 – 20 ppm
Oxid siřičitý (SO2)  0-20 /100 ppm
Vodík  (H2)    0-1000 / 2000 ppm
Fluorovodík (HF) 0-20 ppm
Ethylenoxid (ETO)   0 -100 / 200  ppm
Chlorovodík (HCL)   0-15 ppm
Kyanovodík (HCN)     0-100 ppm
Oxid dusnatý      0 – 250 ppm
Oxid dusičitý  0 – 20 ppm
Acetaldehyd   0 – 20 ppm
Methylmerkaptan 0 – 10 ppm
Tetrahydrothiofen  (THT)   0 – 40 ppm