Chlazení je proces mechanického snižování teploty prostoru, produktu nebo procesu. K dosažení
tohoto cíle používá proces chlazení nějaké tepelné čerpadlo a pracovní tekutinu. Většina průmyslových
chladicích zařízení pracuje s tepelným čerpadlem provozujícím cyklus stlačování páry (Carnotův cyklus).

Nová legislativa evropské unie , která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, zakazuje používání určitých
chladiv a stanovuje pravidla jejich skladování a manipulace s nimi.

Provozovatelé chladicích technologií jsou od určitého množství chladiva povinni instalovat systém
detekce úniku těchto chladiv.

Detekované plyny: R134A, R407C, R134a., R410A,.R417A, Amoniak (NH3)

Doporučené produkty:

Panther

Přenosný detektor navržený pro vyhledávání a lokalizaci malých úniků různých plynů v průmyslových technologiích.

Vlastnosti:

 • Detekce většiny chladiv a  plynů vyskytujících se v průmyslu
 • Vysoká citlivost detekce
 • Spolehlivé, rychlé  a stabilní měření
 • Přesná identifikace místa úniku plynu
 • Volitelné měřicí jednotky   (cc/sec, mg/m3 nebo ppm)
 • Provedení pro průmyslové aplikace
   

Oblasti použití:

 • Vyhledávání netěsností v průmyslových technologiích
 • Detekce úniku chladiv (R1234yf, R134a, R14, R600a, R774)
 • Detekce úniku Hélia, Vodíku, Xenonu, Argonu, Amoniaku, Hexafluoridu síry, Metanu, Acetylenu, Ethylenoxidu  a dalších...