Chlazení je proces mechanického snižování teploty prostoru, produktu nebo procesu. K dosažení
tohoto cíle používá proces chlazení nějaké tepelné čerpadlo a pracovní tekutinu. Většina průmyslových
chladicích zařízení pracuje s tepelným čerpadlem provozujícím cyklus stlačování páry (Carnotův cyklus).

Nová legislativa evropské unie , která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, zakazuje používání určitých
chladiv a stanovuje pravidla jejich skladování a manipulace s nimi.

Provozovatelé chladicích technologií jsou od určitého množství chladiva povinni instalovat systém
detekce úniku těchto chladiv.

Detekované plyny: R134A, R407C, R134a., R410A,.R417A, Amoniak (NH3)

Doporučené produkty:

Tocsin 750

Systém detekce plynů řady TOCSIN 750 nabízí široké možnosti připojení až 350 adresovatelných detektorů plynu na 6 komunikačních linkách.

Adresovatelný systém  TOCSIN 750 a 650 využívá  technologii detekce plynů 3. generace.

S využitím komunikačního protokolu Sentinel + jsou všechny senzory připojeny k systému dvouvodičovým kabelem až na vzdálenost 3 km. Dvouvodičová technologie IGD poskytuje 70–80%  úsporu nákladů na instalaci a má celou řadu dodatečných funkcí. 

TOCSIN 750 je vybaven barevným dotykovým displejem, který  zobrazuje každý detektor,  nebo zařízení připojené k systému detekce plynů. Dotykový displej také umožňuje identifikaci měřicího místa.

 TOCSIN 650 je vybaven displejem pro změnu barvy 2 x 8 RGB a ovládacím kolečkem.  TOCSIN 650 dodává ekonomické řešení bez obětování schopností systému. 

K dispozici je  řada aplikací pro  obsluhu systému, ale také stahování systémových zpráv pro snadnou a rychlou údržbu a servis. 

Ovládací panely řady TOCSIN 750 a 650 umožňují integraci systémů třetích stran a vzdálené monitorování.  K dálkovému zobrazování informací můžete použít rozhraní 15 “ HMI modulu . Kromě toho lze pro zobrazení informací  pomocí „Cloud“ aplikace .

Volitelný GSM modul  také  odesílá e-mailová a textová upozornění na vyhrazená čísla mobilních telefonů a e-mailové adresy s upozorněním na poplach a poruchu.

Systém detekce plynů Tocsin 750  umožňuje integraci systémů třetích stran.