Chlazení je proces mechanického snižování teploty prostoru, produktu nebo procesu. K dosažení
tohoto cíle používá proces chlazení nějaké tepelné čerpadlo a pracovní tekutinu. Většina průmyslových
chladicích zařízení pracuje s tepelným čerpadlem provozujícím cyklus stlačování páry (Carnotův cyklus).

Nová legislativa evropské unie , která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, zakazuje používání určitých
chladiv a stanovuje pravidla jejich skladování a manipulace s nimi.

Provozovatelé chladicích technologií jsou od určitého množství chladiva povinni instalovat systém
detekce úniku těchto chladiv.

Detekované plyny: R134A, R407C, R134a., R410A,.R417A, Amoniak (NH3)

Doporučené produkty:

Tocsin 635

Vyhodnocovací jednotka pro připojení až 1-8 nebo 1-32 adresovatelných detektorů plynů. Je ideální pro malé a střední aplikace.

Moderní digitální technologie a propojení detektorů jedním dvouvodičovým kabelem významně redukuje náklady na instalaci a následnou údržbu celého systému.

Jednotka umožňuje připojení adresovatelných detektorů TOC 750 pro detekci úniku explozivních a toxických plynů včetně kyslíku. Jsou dostupné tyto modely:

  • TOC-635-MICRO: Pro připojení 1 – 8 detektorů
  • TOC-635-PLUS: Pro připojení 1 – 32 detektorů

 

Detektory mohou být i v provedení do prostoru s nebezpečím výbuchu.