Chlazení je proces mechanického snižování teploty prostoru, produktu nebo procesu. K dosažení
tohoto cíle používá proces chlazení nějaké tepelné čerpadlo a pracovní tekutinu. Většina průmyslových
chladicích zařízení pracuje s tepelným čerpadlem provozujícím cyklus stlačování páry (Carnotův cyklus).

Nová legislativa evropské unie , která vstoupila v platnost 1. ledna 2015, zakazuje používání určitých
chladiv a stanovuje pravidla jejich skladování a manipulace s nimi.

Provozovatelé chladicích technologií jsou od určitého množství chladiva povinni instalovat systém
detekce úniku těchto chladiv.

Detekované plyny: R134A, R407C, R134a., R410A,.R417A, Amoniak (NH3)

Doporučené produkty:

TOC-20

Samostatný monitor koncentrace různých typů chladiv.

Detektor  může být provozován samostatně, nebo jako  integrovaná součást řídicích systémů třetích stran.
Měřicí senzor může detekovat více typů chladiv.  To umožňuje jeho instalaci v systémech klimatizace, nebo do systémů správy budov.

 

Technické údaje:

  • Napájení 24 VDC

  • Výstupní signál 4-20 mA, nebo 0-10 V

  • Barevný RGB displej

  • Interní siréna

Detekovatelné typy chladiv

R22, R401a, R401B, R408A, R409A, R134A, R404A, R416A, R507, R410A, R411A