Chemický průmysl

Chemické, zpracovatelské a petrochemické závody používají širokou škálu potenciálně hořlavých,
či toxických plynů a kapalin.

Moderní detektory Tocsin pracující na principu katalytickéo spalování, absorpce IČ záření, či
elektrochemickém senzoru rychle identifikují případný únik nebezpečných plynů a par. Detektory jsou
připojeny na řídicí panely řady Tocsin pomocí tradičních analogových signálů 4-20 mA nebo efektivněji
pomocí moderní adresovatelné digitální sběrnice.

Doporučené produkty: