První mobilní systém pro zjišťování  netěsností  armatur v prostoru s nebezpečím výbuchu
První mobilní systém pro zjišťování netěsností armatur v prostoru s nebezpečím výbuchu

Software a mobilní inspekční systém řízený AI od společnosti i.safe MOBILE a jejího strategického partnera Senseven vychází ze zavedené metody akustické emise a kombinuje ji s novými, digitálními funkcemi. Vysoce kvalitní senzory akustické emise jsou tak propojeny s 5G smartphonem IS540.1 a speciálně vyvinutou aplikací. V případě netěsnosti ventilu se uvolňuje energie vydávající akustické signály ve vysokofrekvenčním rozsahu. Tyto vlny jsou detekovány senzorem akustické emise a signály jsou odeslány do smartphonu IS540.1 ke zpracování. Aplikace Sensevens vyvinutá pro detekci netěsností ve ventilech je uživatelsky přívětivá, takže kontroly mohou být realizovány v probíhajícím výrobním procesu bez jakýchkoli odborných znalostí.  Algoritmy a umělá inteligence automaticky vyhodnocují signály senzorů a poskytují okamžité výsledky.

 

Jak  aplikace pracuje?

Kontrola probíhá v několika málo krocích:

Valce Check 1.png

1. Identifikujte ventil pro kontrolu

Naskenujte RFID štítek, QR kód nebo zadejte sériové číslo ventilu pomocí vstupní obrazovky

 

Valve Check 2.png

2. Detekujte signály akustické emise

Mobilní aplikace  vás procesem snadno provede. Krok za krokem vidíte, kde provést měření:

 

Valve Check 3.png

3. Zobrazte výsledky

Díky signálům akustické emise algoritmy automaticky detekují, zda ventil netěsní nebo ne

 

Valve Check 4.png

4. Automatické vytváření reportů

V back office jsou data automaticky synchronizována pro odvození udržovacích opatření na základě jednotlivých reportů