Systémy detekce plynů v průmyslu

Dodáváme systémy na detekci hořlavých plynů a par, toxických plynů a kyslíku se zaměřením na prostory s nebezpečím výbuchu.  Dodávky systémů stojí na ověřených detektorech společností MSA a ion Science. Dodávky systémů můžeme realizovat také formou „na klíč“ včetně zpracování projektové dokumentace,  instalace, oživení a úvodní kalibrace. Ve spolupráci s autorizovanými servisními středisky zajišťujeme i následné kalibrace detektorů a celkovou údržbu.