Měření sedimentující prašnosti

Účel měření:

Hlavním cílem je stanovení intervalů, četností úklidu prachu z důvodu naplnění požadavků NV č. 406/2004 Sb.
Na základě měření rychlosti usazování prachu je možné optimalizovat harmonogram úklidových prací a následně minimalizovat náklady spojené s úklidem prachu.

Přínos výsledků měření:

Princip měření:

Místa měření:

Měření úrovně sedimentující prašnosti se nejčastěji provádí na zauhlovacích trasách elektráren a tepláren, pil, mlýnů,
v cukrovarech atd.

Vyhodnocení:

Formou protokolu z měření se stanovením četnosti lhůt čištění v jednotlivých místech
a s jedinečným grafickým znázorněním pomocí izočár spojující místa se stejnou koncentrací prachu, ze kterých je jednoznačně identifikovatelné místo s nejvyšším zdrojem prašnosti.

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás