Měření rezistivity prachu

Rezistivita prachových částic se stanovuje jako minimální hodnota elektrického odporu vrstvy prachu naměřená mezi elektrodami.

Rezistivita prachu se stanovuje z důvodu určení jeho vodivosti a z důvodu zatřídění prachu do skupiny III a jeho podskupin. Vodivé prachy jsou zatříděny v podskupině IIIC.

 Znalost vodivosti prachu je důležitá i pro vytváření protokolu o určení vnějších vlivů. Prostory s nevodivým prachem i při vysoké prašnosti jsou zatříďovány jako prostory normální. V případě, že prach je vodivý, jsou prostory zatříďovány jako prostory nebezpečné.