Protivýbuchová ochrana zásobníků uhlí

Detekce CO pro včasné upozornění při vznikajícím zahoření

Důsledky výbuchu v uhelných technologiích představují trvalé riziko spojené s transportem a skladováním hořlavých  prachů. Těmito důsledky jsou zejména:

Návrh technického řešení založeném na detekci CO v prostoru zásobníku uhlí vychází z ověřeného  procesu při hoření uhlí, zvláště pak jeho počáteční fáze, kdy dochází k vývinu oxidu uhelnatého (CO). Vývin  CO je rychlejší, než nárůst teploty v zásobníku a možnost detekce malých změn koncentrace CO poskytuje pracovníkům více času pro  eliminaci vznikajícího ložiska požáru v zásobníku.

Výhody systému na detekci CO

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte nás