Protivýbuchová ochrana zásobníků uhlí

Detekce CO pro včasné upozornění při vznikajícím zahoření

Důsledky výbuchu v uhelných technologiích představují trvalé riziko spojené s transportem a skladováním hořlavých  prachů. Těmito důsledky jsou zejména:

 • Možná zranění či úmrtí osob
 • Poškození technologických zařízení
 • Ztráty z důvodu výpadku produkce
 • Zvýšené náklady na údržbu a opravy
 • Zvýšené poplatky pojištění

Návrh technického řešení založeném na detekci CO v prostoru zásobníku uhlí vychází z ověřeného  procesu při hoření uhlí, zvláště pak jeho počáteční fáze, kdy dochází k vývinu oxidu uhelnatého (CO). Vývin  CO je rychlejší, než nárůst teploty v zásobníku a možnost detekce malých změn koncentrace CO poskytuje pracovníkům více času pro  eliminaci vznikajícího ložiska požáru v zásobníku.

Výhody systému na detekci CO

 • Rychlá indikace příznaků možného zahoření
 • Detekční metoda používá spolehlivý princip měření
  (Elektrochemický, nebo absorpce IČ záření)
 • Poskytuje čas k provedení preventivní činnosti
 • Vhodný pro uzavřené objekty
 • Ochrana nákladných zařízení a technologií
 • Vhodný také pro technologii skladování a zpracování biomasy
 • Spolehlivý provoz v agresivním prostředí
 • Cenově dostupný způsob ochrany zařízení a  pracovníků
 • Splňuje minimální požadavky na zabezpečení technologie proti výbuchu.