Rozšíření portfolia produktů o detekci plamene

Oznamujeme rozšíření portfolia našich produktů o výrobky  společnosti Společnost Fire & Gas Detection Solutions Limited (FGDS)  zahrnující inovativní  řešení detekce plamene.  Nyní jsme schopni nabídnout svým zákazníkům řadu detektorů plamene využívajících nejnovější technologie:

 FlameSpec IR3   Detektor plamene  organických látek

 FlameSpec IR3-H2   Detektor plamene vodíku

FlameSpec-UV-IR    Detektor plamene širokého rozsahu