Řešení detekce vodíku v akumulátorovnách

Je dobře známo, že vodík je běžným vedlejším produktem při nabíjení olověných baterií.  Nyní je velmi běžné, že komerční i průmyslové prostory mají záložní akumulátory  pro krátkodobé  napájení v případě výpadku hlavního napájení budovy. Takové aplikace se mohou pohybovat od jednotek pohotovostní péče, datových center, univerzit, procesních / výrobních aplikací, bankovnictví a burz a mnoha dalších.  Záložní akumulátory obvykle využívají  olověné články, které jsou průběžně nabíjeny ve skladu. Jsou dobrým řešením pro udržení chodu kritických systémů bez nutnosti nákladných generátorů. Hlavním problémem olověných článků je však to, že při nabíjení produkují plynný vodík, který je ve vzduchu výbušný již při koncentraci  4 % obj.   Při  možném výpadku ventilace se tak může  snadno vytvořit potenciálně výbušná atmosféra. Vodík je lehčí než vzduch a tak hrozí nebezpečí jeho hromadění u stropu místnosti . Instalace detektoru  vodíku  je klíčovým řešením pro bezpečnost akumulátoroven  z těchto  důvodů:

  1. Detektor vodíku nepřetržitě monitoruje zabezpečovaný prostor v režimu  24/7. Prostory akumulátoroven  jsou to obvykle bez obsluhy a jako takové jsou obvykle místem, kde může dojít k nehodě. Pokud dojde k úniku vodíku, může detektor automaticky zvýšit úroveň ventilace v místnosti. Současně může upozorit na  personál na problém s baterií nebo nabíjecím cyklem. Umožní tak vašemu týmu odhalit problém dříve, než se stane skutečným problémem.

     

  2. Detektor  upozorní  personál na rostoucí koncentraci vodíku dříve, než se stane nebezpečnou pro své okolí.  Signalizace zvýšené koncentrace vodíku může být i vzdálená prostřednictvím textové zprávy,  e-mailu nebo webové aplikace.

 

Detektor TOC-750

Nabízíme řešení v podobě adresovatelného detektoru TOC-750, který umožňuje měření vodíku v základním rozsahu 0-100% LEL,  nebo v rozsahu 0-4000 ppm H2  (0-10% LEL).

 Detektor TOC-750  může být  vybaven dálkovým kalibračním portem.  Jelikož je vodík mnohem lehčí než vzduch, bude nutné detektor  umístit na strop nebo do výklenků, kde se plyn hromadí. Vzdálený port pro kalibraci  umožňuje technikům snadnou kalibraci detektorů bez nutnosti práce ve výškách.

 

 

Detektory jsou připojeny vyhodnocovací jednotku Tocsin 635.  Většina akumulátoroven  jsou malé, uzavřené prostory, kde je vyžadován  pouze malý počet detektorů.  Tocsin 635 umožňuje připojení až  32  detektorů vzájemně propojených jedním kabelem.  Snadná instalace, vlastní nastavení a jednoduchá obsluha představují základní výhody tohoto řešení ve srovnání s tradičními analogovými systémy založenými na signálu  4–20 mA.

 

 

Vyhodnocovací jednotka Tocsin 635
Osobní detektor CHUM

Osoby vstupující do prostoru akumulátoroven doporučujeme vybavit přenosným detektorem vodíku. To je užitečné zejména pro techniky, kteří navštěvují  několik zařízení pro skladování / nabíjení baterií, protože se nemůžou  spolehnout na to, že místo je správně odvětráno. Osobní detektor pak proto poskytne spolehlivou možnost identifikace potenciálního úniku  vodíku. Osobní detektor vodíku  je také užitečný  při lokalizaci úniku vodíku v případě alarmu stacionárního  systému detekce.

Pro detekci vodíku v těchto prostorách doporučujeme osobní detektor CHUM.