Fotoionizační (PID) detektory

Portfolio přístrojů ION SCIENCE poskytuje možnosti monitorování a detekce
plynů a par v náročných průmyslových prostředích.

– PID/VOC detektory
– Selektivní monitory benzenu
– Detektory vyhledávání netěsností
– Detektory SF6
– Analyzátory rtuťových par

Další kategorie

Antistatické obaly Ex Mobilní telefony (Zóna 1/21) Ex Mobilní telefony (Zóna 2/22) Osobní detektory plynů Průmyslové vysavače Stacionární detektory plynu Uzemňovací jednotky